Personvernerklæring for Release AS

Orgnr 920 502 873.
Personvernerklæringen er gjeldende fra 01.06.2020.

 

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider, som er i eller inngår et kundeforhold med Release. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Personvernerklæringen gjelder ikke for partnere og underleverandører, der Release selv ikke er ansvarlig databehandler.

Personopplysninger, lagring og formål

Som en del av ditt kundeforhold, samler vi inn og lagrer persondata om kjøper, eier og bruker av våre tjenester og produkter (heretter kalt Kunde), med det formål å

 

Informasjonen som lagres, tilsvarer den informasjonen du oppgir når du registrerer deg som kunde. I tillegg kommer informasjon hentet fra eksterne kilder som folkeregisteret, informasjon om bruk av tjenestene og løpende kjøp, kommunikasjon mellom deg og Release, samt fakturerings- og betalingsinformasjon

Release plikter å slette persondata fortløpende, nå dataene ikke lenger ansees å ha relevans for leveransen, kundeforholdet, kundeopplevelsen eller historikk. Release er like fullt pliktig til å oppbevare persondata der vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

Viktigste bruksområder og data benyttet:

Release har ikke tilgang til, og lagrer følgelig ikke informasjon om innhold i forbruket, eksempelvis ordlyd i SMS eller nettsider besøkt.

Tilgang til og deling av informasjonen

Personopplysninger kan deles med 3. parter som Release har avtale med eller som du har samtykket til at vi deler data med, eksempelvis leverandører innen drift og IT, selvbetjeningsløsninger, logistikk, finansielle tjenester, salg, forhandlere, kundeservice, analyse, markedsføring, sosiale nettverk, nummeropplysning og offentlige myndigheter med hjemmel til å kreve deling av personopplysninger.

Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi databehandleravtaler.

 

Release har følgende partnere hvor kundedata håndteres:

 

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte hos Release og våre dataleverandører som har tilgang til informasjonen du gir oss.  Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll (brukernavn og passord).

Om informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig for brukeren, for eksempel ved å lagre brukerinnstillinger og holde skjemaer utfylt mens du beveger deg fram og tilbake. Informasjonskapsler benyttes også for å gi innhold og annonser et personlig preg.

Videre innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre brukes, for å kunne forbedre brukeropplevelsen. I den forbindelse brukes cookies for å kunne observere hvordan brukere navigerer på nettsidene våre. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Release har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler NKOMs nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Nettstedet vårt bruker kryptering med HTTPS. Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Rett til innsyn i dine lagrede personopplysninger

Som kunde hos eller bruker av Release sine tjenester, har du rett til fullt innsyn i alle opplysninger som er lagret om deg, eksempelvis:

Ønske om innsyn kan sendes til kundeservice@release.no

Rett til å få slettet dine personopplysninger hos Release

Du kan når som helst og uten begrunnelse be om å få slettet dine persondata hos Release. Release er like vel forpliktet til å beholde opplysninger som er lovpålagt, nødvendig for levering av tjenesten og for inndrivelse av eventuelle ufakturerte eller utestående krav.

Ønske om sletting kan sendes til kundeservice@release.no

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Release har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning (GDPR), blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester. Det finnes det dermed berettiget interesse for lagring av dine persondata hos oss, og vi plikter å kun benytte dine opplysninger for lovlige formål og slette eller anonymisere dataene når vi ikke lenger har grunnlag for å lagre dem.

Endringer i erklæringen

Vi forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen ved behov. Alle endringer publiseres i denne personvernerklæringen og er gjeldende fra de legges ut.

Ved større endringer vil du varsles særskilt om dette.

Klage, lovvalg og verneting

Klager på Release sin behandling av persondata, kan rettes til Datatilsynet.

Eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge. Verneting fastsettes som Vestfold tingrett.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på kundeservice@release.no